Lázně Hilarion

Vítejte…
Zastavte se na chvilku a dopřejte si čas sami pro sebe.
Nabízíme Vám pod jednou střechou služby pečující o člověka takříkajíc od hlavy až po paty.
Nezapomněli jsme ani na duši.

Lázně Hilarion Jičín
Staré Městké lázně v Jičíně

Jméno Hilarion je symbolem cesty, pravdy a života.
Pomáhá člověku poznat a přijmout sám sebe, svou vlastní vnitřní moudrost, nalézt svoje místo v životě. Přináší klid a mír uprostřed stresu. Otevírá nás k upamatování se na naši duši.

O historii Lázní Hilarion, které v minulosti sloužily jako městské parní, vanové a lidové lázně, se můžete dočít mnoho zajímavých informací v následujících odkazech: Staré noviny Jičína a Staré městské lázně.

Pámátný strom v Lázních Hilarion

Platan javorolistý (platanus x acerifoia) na pozemku patřícímu k nemovité kulturní památce Městské lázně v Jičíně byl v roce 2018 vyhlášen památným stromem.

Je prostě nádherný.

Svou velikostí, vitalitou a vznešeností zkrášluje nejen vnitroblok. Krásu tohoto platanu vnímají a oceňují snad všichni příchozí. Vytváří identitu, určitou intimitu a jedinečnost místa – tzv. génius loci.  V zastavěném městském prostředí působí oživující dojmem. Je dominantou pro okolí, můžeme jej spatřit na dálku z mnohých míst Jičína.

Zdroj: Dobré zprávy z Českého ráje a okolí

Tento mimořádně vzrostlý a krásný exemplář si ochranu opravdu zaslouží také proto, že má svou historickou hodnotu. Je mu více než 100 let. Jako malý stromek je zachycen na fotografii z doby kolem roku 1905, kdy byly městské lázně založeny. Můžete si jí všimnout ve vestibulu lázní, hned vedle hlavního vchodu. Je to idylická chvíle v parku. Připomíná, že tento prostor byl vždy využívaný jako klidová zóna pro lázeňské hosty. Jejich odpočinek a regeneraci umocňovala příroda. Platan je dnes jediným pozůstatkem původní parkové úpravy vnitřního prostoru mezi oběma kulturními památkami. Má výrazný jak hmotový, tak estetický vliv. Vyhlášením platanu památným stromem projevujeme i úctu k předkům.

V době zpracování dendrologického posudku v roce 2015 měřil 20 – 25 m, obvod stromu měřil 400,5 cm, průměr koruny činil 32 m, sadovnická hodnota 1. Nevymezí-li orgán ochrany přírody individuální ochranné pásmo, platí ex lege pro každý památný strom základní ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výši 130 cm nad zemí.

Trendy světové architektury jdou vstříc začleňování zeleně do vnitrobloků. Benefitů to přináší celou řadu. Velice významný vliv pro nás lidi má mikroklima, které strom vytváří. Odebírá znečišťující látky a CO2, vytváří kyslík. Působí jako hluková bariéra. Snižuje stres. Působí jako antidepresívum. V letním období je to výborná klimatizace. Hodnota takového stromu je nevyčíslitelná.

Zdroj: Dobré zprávy z Českého ráje a okolí

Po třech letech od vznesení podnětu Městský úřad v Jičíně 30. ledna 2018 platan javorolistý rostoucí na pozemku lázní potřetí vyhlašuje památným stromem. Krajský úřad 18. června 2018 rozhodnutí potvrzuje.